← Tilbake

Norja kuuntelee – Norge lytter

En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport.
AVLYST!
bilde av stortingsbygningen
01.06.2023
/ Nationaltheatret

Det er tid for Norge å høre etter.

En høytlesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport vil fremføres og strømmes live fra Nationaltheatret torsdag 1. juni. Lesedugnaden involverer en rekke kjente profiler og vil ta over 30 timer.

14. juni 2018 oppnevnte Stortinget en kommisjon for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. I 2019 ble også skogfinnene tatt inn. Kommisjonens oppgave har vært å kartlegge norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene, undersøke ettervirkninger av politikken samt legge fram tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen.

1. juni 2023 skal rapporten legges fram for Stortinget, til stor interesse fra hele Norge. For hva er vårt selvbilde som demokrati? Hvordan har vi tatt vare på våre minoriteter?

Kvääniteatteri har sammen med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en nasjonal forsoningsdugnad, en scenisk lesning av kommisjonens rapport – fra perm til perm – fra Nationaltheatrets hovedscene. Arrangementet har fått navnet Norge lytter, og lesningen vil foregå gjennom natten i over et døgn og sendes direkte på NRK.

– Den norske befolkningen må få høre sannheten om og konsekvensene av norske myndigheters politikk og behandling av samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Det er på tide å lytte. Først kommer sannheten, så alle tiltak som kan bidra til forsoning. 700 sider, 35 timer og minutt for minutt direkte på NRK fra et døgnåpent Nationaltheatret, sier Frank Jørstad, teatersjef for Kvääniteatteri.

De som står på scenen og bidrar i lesedugnaden kommer fra hele landet. Her er det blant annet kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre. Joar Nango, Mikkel Gaup, Kari Slaatsveen, Solveig Kloppen, Adele Matheson Mestad, kommisjonens medlemmer og skuespillere fra Det Samiske Nasjonalteatret, Kvääniteatteri, Nationaltheatret og Hålogaland Teater er blant de som vil bidra som opplesere.

– Den symbolske betydningen av at folk fra hele Norge, fra nord til syd, samles og fremfører rapporten i sin helhet og kan følges fra stuer, sykehjem, lesesaler og forsamlingslokaler, er enorm, sier Kristian Seltun, teatersjef for Nationaltheatret.

Lesningsdugnaden skal bidra til å løfte nasjonens urfolk og minoriteter opp på scenen; fortelle historiene, spre kunnskap og ta flere skritt mot anerkjennelse – og kanskje etter hvert også forsoning.

Forestillingen vil blant annet strømmes live til Bergen offentlige bibliotek.

– 1. juni blir en merkedag i norsk historie, og Festspillene i Bergen ønsker å bidra til at innholdet i Sannhet- og forsoningskommisjonens rapport blir kjent for så mange som mulig. Årets festspill inneholder også andre forestillinger der bakgrunnen for kommisjonens arbeid behandles kunstnerisk, og gjennom dette samarbeidet ønsker vi å rette søkelyset mot en mørk og for lenge ignorert side ved Norges historie, sier Lars Petter Hagen, direktør for Festspillene i Bergen.

Produsert av Kvääniteatteri i samarbeid med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen. Det Samiske Nasjonalteatret, Sydsamisk Teater og Skogfinsk museum utgjør fagrådet. 

Tottuuen- ja sovinonkommisjuunin raportin seenilinen lukeminen

Norjan oon aika kuunela.

Isotinka nimitti 14. kesäkuuta 2018 kommisjuunin tutkimhaan norjalaistamispolitikkia ja vääryyksiä saamelaisia, kvääniä ja norjansuomalaisia kohti. Vuona 2019 otethiin kans mettäsuomalaiset myötä. Kommisjuunin tehtävänä oon ollu selvittää norjalaisten esivaltoin politikkia ja tointa näitä ryhmiä kohthaan, tarkastella politikin vaikutuksia ja ehottaa toimia, joila voihaan lisätä tasa-arvoa majuriteetti- ja minoriteettiväjen välile.

Raportti esitethään Isotinkale 1. kesäkuta 2023 koko Norjan suureksi interessiksi. Millainen oon meän omakuva demokratianna? Kuinka olema pitänheet huolta meän minoriteetistä?

Kvääniteatteri oon yhessä Nationaltheatretin ja Festspillene i Bergenin kans tehny alkhuunpanon kansalisele sovintotalkotyöle, kommisjuunin raportin seenilinen lukeminen – kannesta kantheen – Nationaltheatretin pääseeniltä.

Lukeminen tapattuu yön yli enämen ko vuorokauen ja lähätethään suorana NRK:ssa. Het jokka seisothaan seenilä ja myötävaikuttaa lukutalkoissa tulhaan eri puolilta maata. Täälä oon muun muuassa kynstneriä, samfynniaktööriä, institusuunitten representanttia ja kaikenikäisiä ihmisiä.

Sen symboolinen tarkoitus, ette ihmisiä koko Norjasta, pohjasesta etelhään, kokkoonttuu ja esittää raportin kokonhaisuuessa ja jota voi seurata tuvasta, sairhaittenkoista, lukusalista ja kokkoustiloista, oon valtava. Lukutalkoitten tarkoituksena oon nostaa kansan alkuperäiskansoja ja minoriteettiä seenile; muistela muistelukset, jakkaa tietoa ja ottaa useampia askelia kohti tunnustusta – ja piian vähitellen kans päästä sovinthoon.

Produseerathaan: Kvääniteatteri yhtheistyössä Nationaltheatretin ja Festspillene i Bergenin kans. Faakiraatina toimii Det Samiske Nasjonalteateret, Sydsamisk teater ja Skogfinsk museum.

Praktisk info

Nationaltheatret/NRK/livestrømming onsdag 1. juni fra kl 12.
Produsert av Kvääniteatteri i samarbeid med Nationaltheatret og Festspillene i Bergen

Om billettsalg

Informasjon kommer.