Ohjaus

Teatterijohtaja oon kynstilinen johtaja ja vastaa teatterilaitoksen programista ja päivälisestä ohjauksesta. Frank Jørstad er teatersjef fra april 2021.

Ledelse
Foto: Kristin Nicolaysen

Perustamisjaksossa väliaikaisen styyrin tehtävänä oon ohjata prosjektia. Väliaikaisella styyrilä oon oikeus päättäät, siihen asti ette osakeyhtiö perustethaan ja tavalinen styyri oon paikoilansa. 

Väliaikainen styyri oon palkanu teatterijohtaja ja projektijohtaja/produsentti Kvääniteatterin päivälisheen johtauksheen.

Kynstilinen raatin oon perustettu osana perustamisprosjektista. Heän tehtävät mentorina oon stimuleerata ja kehittää kvääniteatterin kieliprofiilin ja kynstilisen ilmaisun.

I etableringsfasen er det interimsstyrets rolle å styre prosjektet. Interimsstyret har bestemmelsesrett inntil et aksjeselskap et stiftet og et ordinært styre er på plass.

Interimstyret har ansatt teatersjef og prosjektleder/produsent til den daglige ledelsen av Kvääniteatteri.

Teatersjefen er kunstnerisk leder og ansvarlig for programmering og daglig ledelse av teaterinstitusjonen.

Kunstnerisk råd er satt ned som en del av etableringsprosjektet. De er mentorer for å stimulere og utvikle Kvääniteatteris språkprofil og kunstneriske uttrykk.