Kvääniteatteri

Jatkuva kynstilinen tutkiminen siitä, mitä kväänisyys voi olla. En kontinuerlig kunstnerisk samtale om hva det kvenske kan være.

Om Kvääniteatteri
Foto: Geli Goldmann

Kvääniteatterin perustethaan
Kvääniteatterin perustethaan Haltissa Raisin komuunissa. Teatterin pohja oon Pohjas-Tromssassa, mutta meän toiminta tapahtuu sielä, missä ihmiset oon – kväänin pääaloila ja regiunaalisissa, kansalisissa ja kansoittenvälisissa miljöissä. Met työtelemmä kansalinen statuksheen koko kväänin kansale.

Pohjas-Tromssan kylttyryriaktöörit oon jyynikuusta 2018 asti työtelheet teatterin perustamisesta. Itu teatteriforeeninki oon perustamisprosjektin formälli omistaja, siksi ko Kvääniteatterin oon perustettu omana selskaapina.

Januaarikuussa vuona 2020 alkoi perustamisprosjekti, ja sen finansieerathiin Tromssan fylkinkomuuni, Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni ja Raisin komuuni. Vuoesta 2021 oon kans Kulturrådetin kuurto-oorninki monifaakilisia toimia varten antanu ökonoomista kuurtoa perustamisheen.

Perustaprosjektin pääpaino oon luoa aathelinen yritys – kvääniteatteri, joka ylittää kielirajat ja oon rajanylinen suhtheessa sekä osaamisyhtheistyö, kynstiliset prosessit, identiteetin kehittäminen ja levitysmenetelmät. Meän mooli oon ette meilä oon tavalinen toimi 1. januaarikuuta vuoesta 2023 alkkain.

Višuuni
Kvääniteatteri kehittää kväänisyyttä teatterikynstin kautta. Kvääniteatteri kehittää teatterikynstiä kväänisyyen kautta.

Tehtävä
Kvääniteatteri luo ja levittää kväänin seenikynstiä kreatiivisessa spagaatissa tradišuunin ja innovasjuunin välissä, ja tuo sen kansan esile sekä kansalisesti ja kansoittenvälisesti. Eistämällä kvääniä ääniä luoma somanpitoa, sitoutumista ja debattia. Met aioma osalistua kielen turvaamisheen, identiteetin ja kulttuurin rakentamisheen, ja eestämä kväänin ja minoriteetin haastheitten.

Kvääniteatterin satsausalat
Samanaikhainen ko työskentelema Kvääniteatterin perustamisen laitoksenna, hajema ulkoista tahoitusta sisälyksentuotannon, joka aloitethaan 4 satsausalassa:

 
  • Ystävät oon meän lapsensatsaus barn. Tämä oon lastenteatteri satellittimallissa, jossa ammatilliset ohjaajat menevät kväänin pääaloile ja tekevät esityksiä lasten ja nuorten kans.
  • Yhessä oon meän amatöörisatsaus amatør, joka oon jo perustettu Kyläpelin kautta, Raisin vuotinen peli, joka perustethiin ensimäistä kertaa vuona 2017.
  • Ympäri kuvathaan tarkemmin valikokohan turné alapuolela. Tämä oon ittetuotettuja teatteriesityksiä, jokka kiertävät kansalisesti ja kansoittenvälisesti.
  • Yhtheys oon arena-rakenus, verkosto ja talenttikehittäminen kväänin kynstnerille.
 

Kväänitatterin pääkohteryhmä
Teatterin tärkein kohtäryhmä oon lapset, nuoret ja raavhaat kväänin aloila ja norjalainen miljöilä. Sekä regionaalisesti, kansalisesti ja kansoittenvälisesti teatteri välittää kväänin kynstilisiä ilmaisuja, nostaa kväänin kieltä ja kylttyyria sekä tutkia identiteettiä, minoriteettihaastheita ja demukratiia.

Strateeginen yhtheistyö oon tärkeä kväänin teatterista Kvääniteatteri hakkee yhtheistyötä kynstneristä, kielelisestä ja kehitymisesta astheela Norjassa sekä kväänin miljöistä Pohjaskalottissa, ja ko oon merkitykselinen, kansoittenvälisen minoriteettiaktööristä.

Etableringsprosessen
Kvääniteatteri er etablert i tilknytning til Halti i Nordreisa. Teateret har sin base i Nord-Troms, men vår virksomhet skal formidles der folk er – i kvenske kjerneområder og miljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber mot nasjonal status som minoritetsteater for hele den kvenske befolkningen.

Kulturaktører fra Nord-Troms har siden juni 2018 jobbet med etablering av kventeateret. Itu teatteriforeeninki er formell eier av etableringsprosjektet fram til Kvääniteatteri er stiftet som eget selskap.

Etableringsprosjektet startet opp i januar 2020 og er finansiert av Troms Fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordreisa kommune, Kulturrådet, Kulturdepartementet og SNN Samfunnsløftet.

Hovedfokus i etableringsprosjektet er å etablere et ideelt selskap – et kventeater som krysser språkgrenser og er grenseoverskridende med tanke på både kompetansesamarbeid, kunstneriske prosesser, identitetsutvikling og formidlingsmetoder. Vårt mål er å være i ordinær drift fra 1. januar 2023.

Visjon
Kvääniteatteri skal utvikle det kvenske gjennom teaterkunst. Kvääniteatteri skal utvikle teaterkunst gjennom det kvenske.

Misjon
Kvääniteatteri skal skape og formidle kvensk scenekunst i en kreativ spagat mellom tradisjon og innovasjon, og bringe dette ut til folket, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å løfte frem kvenske stemmer skal vi skape underholdning, engasjement og debatt. Vi skal bidra til å ivareta språket, bygge identitet og kultur, og synliggjøre utfordringer for kvener spesielt, og minoriteter generelt.

Satsingsområder
Samtidig som vi jobber med etablering av Kvääniteatteri som institusjon, søker vi ekstern finansiering av innholdsproduksjon som igangsettes på 4 satsingsområder:

 • Ystävät (venner) er vår satsing på barn. Dette er barneteater i satellittform, der profesjonelle instruktører drar ut til kvenske kjerneområder og lager forestillinger sammen med barn og unge.
 • Yhessä (sammen) er amatørsatsinga vår som allerede er etablert gjennom Kyläpeli, det årlige landsbyspelet i Nordreisa som ble satt opp første gang i 2017.
 • Ympäri (omkring) beskrives nærmere under menypunktet forestilling. Dette er egenproduserte teaterforestillinger som turnerer nasjonalt og internasjonalt.
 • Yhtheys (fellesskap) er arenabygging, nettverk og talentutvikling for kvenske kunstnere.


Hovedmålgruppe
Teateret sin hovedmålgruppe er barn, unge og voksne i de kvenske områdene og miljøene i Norge og på Nordkalotten. Kvääniteatteri skal oppleves relevant for publikum regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Strategisk samarbeid er viktig for oss 
Kvääniteatteri skal søke samarbeid på kunstnerisk, språklig og utviklingsmessig nivå nasjonalt og med kvenske miljøer på Nordkalotten, og når relevant med minoritetsaktører internasjonalt.