Ympäri:n esitykset

Kvääniteatteris turnerende forestillinger

Okt-Nov 2023
Urpremiere på Halti kulturscene 26. oktober 2023
Aug-sept 2023
Premieren ble en suksess under Festspillene i Nord-Norge, nå skal danseforestillingen på turné i Troms og Finnmark.
22. april 2022
Kvääniteatteri åpner Scenetekstivalen 2023 med lesing av kvensk scenetekst
Okt-nov 2022
Nordisk samarbeidsprosjekt: Hvordan er POHJONEN? Hvem bestemmer hva DAVVI er? Og hvor er NORD?