Ympäri:n esitykset

Kvääniteatteris turnerende forestillinger

Sept-okt 2022
URPREMIERE 17. SEPTEMBER 2022: Näkymätön kansa – Det usynlige folket
Okt-nov 2022
Nordisk samarbeidsprosjekt: Hvordan er POHJONEN? Hvem bestemmer hva DAVVI er? Og hvor er NORD?