← Tilbake
Bilde av Sara Lindbach
Foto: Stan Serdjukov

Sara Maria Lindbach

Skuespiller

Produksjuunit: Näkymätön kansa – Det usynlige folket / Ystävät 
Sara Maria Lindbach:in oon American Theatre Arts:in kandidaattitutkinosta Rose Brufordin College:sta Englannissa. Hänelä oon näyttelijän kokemusta, ja oon työtely devising:in, ohjauksen ja manuskehittämisen kans, sen lisäksi ette hänele oon useamman vuoen kokemus lastenohjaajana. Hän laulaa ja soittaa kitaraa. Sara Maria oon kasunut ylös Tromssassa jä hänelä oon suomen ja kväänin synnynperää. Hän puhhuu suomea/kvääniä.

Produksjoner: Näkymätön kansa – Det usynlige folket / Ystävät 
Sara Maria Lindbach har en bachelor i American Theatre Arts ved Rose Bruford College i England. Hun har erfaring som skuespiller, har jobbet med devising, regi og manusutvikling, i tillegg til at hun har flere års erfaring som barneinstruktør. Hun synger og spiller gitar. Sara Maria har vokst opp i Tromsø og har finske og kvenske aner. Hun snakker finsk/kvensk.