Ystävät

Kvääniteatteri kehittävät esityksiä lasten ja nuorten kans. Vi lager forestillinger sammen med barn og unge.

Ystävät / Barn
Foto: Jørn Holm

Kvääniteatterilla oon lapset ja nuoret tärkeimpänä mooliroikkana.

Ystävät oon satelittiprosjekti missä meän ammattiteatteriohjaajat lähtee tapamhaan lapsia kväänin pääaloila, missä het yhessä tutkivat jännite kylttyyriperinön, kväänin identtiteetin ja ylöskasuamisen. välissä uuenaikhaisessa mailmassa. 

Päämooli oon antaat lasten ja nuorten olla myötä kynstilishiin prosesshiin jokka a) antavat tietoa ympäri kväänin kielen ja kylttyyrin, b) eesauttaa hunteerinkia ja demokraatisia arvoja ja c) antaa lasten saaha kokemusta seenikynstin lajista – tekstistä, näytelmästä ja teknilisestä produksjuunista.

Olema aloittanheet pilotin: historialisen tieon välityksen kautta meän regiuunin internaattikouluista haluama nostaat osan kvaänin ja saamen historiasta, mikä tääpänä voi näyttäät vierhaalta monele, samhaan aikhaan ko lapset jokka oon myötä näytelmässä ottavat lähtökohaksi sen toelisuuen minkä het tunnistavat omasta kouluarjesthaan.

Yhessä meän kväänitten yhtheistyökumppanitten (museumia, kouluja, kielisentteria, festivaalia, organisasjuunia) kans meän moolina oon ette Ystävät tulevina vuosina käsittää lapsia ja nuoria identtiteettikehityksessä, demokraattisissa prosessissa ja minoriteettihaastheissa.

Ohjaajat:

Ørjan Steinsvik, Sara Maria Lindbach, Astrid Serine Hoel

Kvääniteatteri har barn og unge som sin viktigste målgruppe.

Ystävät er et satellittprosjekt der våre profesjonelle teaterinstruktører reiser ut til barn fra kvenske kjerneområder for sammen å utforske spennet mellom kulturarv, kvensk identitet og det å vokse opp i en moderne verden.

Målsettingen er å la barn og unge delta i kunstneriske prosesser som a) gir kunnskap om den kvenske minoritetens språk og kultur, b) fremmer refleksjon og demokratiske verdier og c) lar barna få erfaring med scenekunstformen – tekst, skuespill og teknisk produksjon.

Gjennom kunstformidling vil vi løfte kunnskap om kvensk kultur og historie som i dag kan virke fjern for mange, samtidig som de deltakende barneskuespillerne tar utgangspunkt i den virkeligheten de gjenkjenner fra egen hverdag. Tema i 2021 var internatskoler, tema i 2022 er folkevandring.

Sammen med våre kvenske samarbeidsparter (museer, skoler, språksentre, festivaler, organisasjoner) er det vårt mål at Ystävät i flere år framover skal involvere barn og unge i identitetsutvikling, demokratiske prosesser og minoritetsutfordringer. Gjennom Ystävät vil kunnskap om kvensk språk og kultur vokse.

Medvirkende instruktører:
Ørjan Steinsvik, Sara Maria Lindbach, Astrid Serine Hoel