Yhtheys

Kvääniteatteri kehittää talenttiä ja tuo näkyville kväänin kynstneriä. Vi utvikler talenter og synliggjør kvenske kunstnere.

Om Yhtheys
Foto: Geli Goldmann

Yhtheys (ARENA) oon Kvääniteatterin satsausalue kväänin kynstnerile areenan rakentamisessa, verkoston rakentamisessa ja talentin kehittämisessä.

Tehä teatteriaa oon poikkikynstilinen yhteistyö. Kirjailijoita, seenikynstneriä, tanssajia, mysikkeriä, visuaalisia kynstneria – kaikki oon tärkeita teatterikokemuksen kehityksessä. Kvääniteatteri haluaa kehittäät kynstneriyhteyen jossa keräänymme kväänisyyen ympäri.

Kiinitysvirat
Kvääniteatteri aikkoo omitten produksjuunitten avula saaha esile fyysisen areenan kväänin seenikynstnerille. Meän toiminkonseptissa suunittelema kiinnittäät seenikynstneriä piemäksi aikaa, mieluiten 2-3 vuoeksi. Meän personaalina, kiinitetyt seenikynstnerit saavat kans eesvastuuta meän kynstilisten satsauksitten suorittamisessa. Tulema kans kiinitämhään kynstneriä lyhyemissä sitoumuksissa tietyissä produksjuunissa.

Akatemia
Kväänin seenikkynstneritten monikertaisuus oon Kvääniteatterile ratkaisevaa tulevaisuuessa, meilä oon kans tarve kehtittäät kvääninkieltä seenikielenä. Kvääniteatteri tullee sopeuttamhaan vuosittaisile työpajille, kursile ja kokemusvaihoile. Kväänin akatemian kehitethään yhteistyössä kylttyyri- ja kompetansiaktöörijöitten kans. Akatemian kautta tulema kehittämhään talenttioorninkia jota tarjothaan kväänin kynstnerile.

Digitaalinen platformi
Kvääniteatteri saa jatkuvasti palautetta tarpheesta tutustua paremin kväänin kynstneritten laajuutheen. kvääniteatteri.no:ssa saama digitaalisen arenan kväänin kynstnerile missä het voivat, millä tahansa ilmaisutavala, saaha esile heän kynstnerisyytä ja kväänin produksjuunia.

Yhtheys (no: fellesskap) er Kvääniteatteri sitt satsingsområde for arenabygging, nettverksbygging og talentutvikling for kvenske kunstnere. Å lage teater er et tverrkunstnerisk samarbeid – forfattere, scenekunstnere, dansere, musikere, visuelle kunstnere – der alle er viktige i utviklingen av en teateropplevelse. Kvääniteatteri vil utvikle et kunstnerfellesskap der vi samles om det kvenske.

Engasjementsstillinger
Kvääniteatteri vil gjennom egne teaterproduksjoner jobbe fram en fysisk arena for kvenske scenekunstnere. I vårt driftskonsept planlegger vi å engasjere scenekunstnere over lengre perioder, gjerne 2–3 år. Disse scenekunstnerne vil få ansvar for gjennomføringen av våre kunstneriske satsinger. Vi vil også engasjere kunstnere i kortere engasjementer knyttet til spesifikke produksjoner.

Akademiet
Mangfold av kvenske scenekunstnere er avgjørende for Kvääniteatteri inn i framtiden, og vi har også behov for å utvikle kvensk som scenespråk. Kvääniteatteri vil tilrettelegge for årlige samlinger der kvenske kunstnere kan møtes og utvikle sitt kunstnerskap gjennom workshoper, kurs og erfaringsutveksling. Det kvenske akademiet skal utvikles i samarbeid med kultur- og kompetanseaktører i nord. Gjennom akademiet vil vi jobbe fram talentordninger som tilbys kvenske kunstnere.

Digital plattform
Kvääniteatteri får løpende tilbakemelding fra alle hold om behov for å bli bedre kjent med bredden av kvenske kunstnere. På kvääniteatteri.no får vi en digital arena hvor kvenske kunstnere, uansett uttrykksform, kan synliggjøre sitt kunstnerskap og sine kvenske produksjoner.