Programi Yhessä

Ylinäkymä Kvääniteatterin satsausalan Yhessä:n aktiviteetista / Oversikt over aktiviteter innen vårt satsningsområde Amatør.

13.august
Kyläpeli 2022: kvensk kulturarv
11. og 12. august
Kyläpeli 2022: Visning barneteater
11. og 12. august
Kyläpeli 2022: Spelforestilling
16.-18. sep 2021
Kyläpeli gjennomføres årlig, men i 2021 vises spelforestillinga Mun Kultani for siste gang!