Tilskudd fra Unesco til språkprosjekt

Hyvvää kväänin kielenpäivää – gratulerer med kvensk språkdag! Kvääniteatteri feirer også at vi nå starter arbeidet med å finne kvenske ord hentet fra teaterets
Fra scene i Kyläpeli
Illustrasjonsbilde fra Kyläpeli 2021. Foto: Petr Pavlichek.

Kvääniteatteri har fått tilsagn fra Den norske UNESCO-kommisjonen om støtte på 270 000 kroner til prosjektet «Hva er «gaffateip» på kvensk? Met hajema kväänin seenisanat?»

Kvensk har mange ord knyttet til historie og sagn, religion, arbeidsliv, hjem og mellommenneskelige relasjoner – det livet som ble levd da språket var aktivt i bruk. Låneord fra finsk, samisk og skandinavisk har vært hentet inn for å tydeliggjøre kommunikasjonen etter hvert som et moderne liv ble en del av kvensk hverdag. Men kvenene har aldri hatt et kvensk teater og heller ikke et scenespråk – eller har de det?

Kvääniteatteri ønsker å bruke nettsiden og våre sosiale mediekanaler som verktøy for dialog rundt kvensk identitet og språk. Gjennom sosiale medier ønsker vi å engasjere språkbrukere, språkforskere, publikum og interesserte i en dialog rundt kvenske ord og uttrykk som beskriver hverdagen på en teaterscene.

Vi er utrolig glad for å ha fått med oss gode samarbeidsparter i prosjektet:
Kvensk institutt har som formål å utvikle, dokumentere og formidle kunnskaper og informasjon om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk språk i samfunnet. Gjennom samarbeid i vårt prosjekt bidrar de til å skape nye arenaer for språk og kultur. Samarbeid med Kvensk Institutt involverer Kvensk språkting som vedtaksorgan for kvensk språkutvikling.

Kvääninuoret – den kvenske ungdomsorganisasjonen – har med hell gjennomført flere kampanjer i sosiale medier der de har skapt interesse for kvensk språk, blant annet med utviklingen av en fraseordbok. Scenespråkprosjektet vil gjerne lære av deres erfaringer.

Språkprosjektet skal gjennomføres i 2022.
Prosjektleder: Inger Birkelund

Mer Aijankohthainen / Aktuelt

 • Aktuelt

Kvääniteatteri er stiftet som eget selskap!

 • Forestillinger

Billettene til urpremieren er lagt ut!

 • Aktuelt
 • Amatør

Kyläpeli 2022 arrangeres 11.-13. august

 • Aktuelt

Oppstart av EU-prosjekt

 • Aktuelt

Hva tar vi med oss fra møtet med KUD?

 • Arena

Klart for innmelding til kvääniteatteri.no!

 • Aktuelt

Tilskudd fra Unesco til språkprosjekt

 • Forestillinger

Hva er den kvenske rytmen?

 • Arena

Teatersjefen takker alle som deltok!

 • Aktuelt

Samarbeidsavtale med Samovarteateret

 • Barn

Ny barneforestilling i Vadsø

 • Amatør

Takk til dere som bidro til Kyläpeli 2021!

 • Aktuelt

Med Kvääniteatteri til Helsingfors

 • Forestillinger

Sceneteksten tar form

 • Arena

Samfunnsløftet støtter kvenske talenter!

 • Arena

Digital arena for kvenske kunstnere