Hva tar vi med oss fra møtet med KUD?

Kvenene er et grensefolk som har levd og lever i Norge, Sverige og Finland. Vår kulturelle fortelling handler om samarbeid på tvers av grenser.
Møtedeltakerene en flott maidag i Oslo
Foto: Kvääniteattteri

Kvääniteatteri opplever et paradigmeskifte innen nordisk samarbeid. Norden skal jobbe mer sammen enn tidligere. For å klare dette må vi ha kunnskap om hverandres kultur, tenkning og verdier. Kunst er en god måte å få innsikt i dette og gir en grunnmur for godt samarbeid. 

Kvääniteatteri hadde fredag 20. mai 2022 møte med Kultur- og likestillingsdepartementet. Tema var vår søknad om driftsmidler via Statsbudsjettet fra 2023. Tilstede på møtet var statssekretær Odin Bohmann, avdelingsdirektør Martin Schjerven og seniorrådgiver Julie Høigilt fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Teatersjef Frank Jørstad og prosjektleder Inger Birkelund representerte Kvääniteatteri sammen med Nordreisaordfører Hilde Anita Nyvoll og spesialrådgiver Lene Hansen fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ordfører Hilde Anita Nyvoll snakket for de framtidige eierkommunene i Kvääniteatteri. Hun understreket at teateret er godt forankret i regionen vår og at kventeateret er viktig for å skape balanse, stolthet og bolyst i takt med vår flerkulturelle befolkning. Nordreisa kommune har sammen med Vadsø og Alta gjort positive vedtak om å gå inn som eiere i Kvääniteatteri AS. 

Spesialrådgiver Lene Hansen fra Troms- og Finnmark fylkeskommune deltok også i møtet. Fylkesrådet i Troms og Finnmark behandler saken om Kvääniteatteri i løpet av mai. Troms og Finnmark fylkeskommune har vært positivt innstilt til kventeateret helt fra ideen ble initiert. Kvääniteatteri er svært takknemlige for fylkeskommunenes engasjement; de har bidratt med faglig bistand i hele prosessen, de har finansiert både forprosjekt og hovedprosjekt og er nå invitert inn som hovedeiere i Kvääniteatteri AS som stiftes i løpet av kort tid. 

Statssekretær Odin Bohmann takket for presentasjonen og ga gode råd for videre arbeid fram mot realisering av driftsfinansiering. Han minnet om at verdenssituasjonen er sterkt endret den siste tiden, og han understreket at sikkerhet og forsvar er viktig for regjeringen framover. Det tar vi med oss videre!

Etter møtet med KUD ble vi invitert til Stortinget av stortingspolitiker Ivar B. Prestbakmo fra Troms og Finnmark. Kvääniteatteri takker for møtet og er svært takknemlig for gode råd om politiske prosesser og hvordan vi kan bidra med å løfte informasjon om prosjektet vårt inn til beslutningstakerne videre.

Kvääniteatteri på Stortinget med politikere
Foto: Kvääniteatteri

Mer Aijankohthainen / Aktuelt

 • Aktuelt

Kvääniteatteri er stiftet som eget selskap!

 • Forestillinger

Billettene til urpremieren er lagt ut!

 • Aktuelt
 • Amatør

Kyläpeli 2022 arrangeres 11.-13. august

 • Aktuelt

Oppstart av EU-prosjekt

 • Aktuelt

Hva tar vi med oss fra møtet med KUD?

 • Arena

Klart for innmelding til kvääniteatteri.no!

 • Aktuelt

Tilskudd fra Unesco til språkprosjekt

 • Forestillinger

Hva er den kvenske rytmen?

 • Arena

Teatersjefen takker alle som deltok!

 • Aktuelt

Samarbeidsavtale med Samovarteateret

 • Barn

Ny barneforestilling i Vadsø

 • Amatør

Takk til dere som bidro til Kyläpeli 2021!

 • Aktuelt

Med Kvääniteatteri til Helsingfors

 • Forestillinger

Sceneteksten tar form

 • Arena

Samfunnsløftet støtter kvenske talenter!

 • Arena

Digital arena for kvenske kunstnere