Samfunnsløftet støtter kvenske talenter!

Kvääniteatteri har fått 200 000 kroner til utvikling av talentprogram for barn, ungdom og unge voksne.
bilde av barneskuespillere fra Itu barneteater

Om Kvääniteatteri skal være bærekraftig i framtiden, er vi avhengig av scenekunstnere innen flere sjangre; dramaturger, skuespillere, visuelle designere, musikere, lydteknikere. Det er viktig for oss å rekruttere kvenske talenter til vår scene. Unge, kule talenter som vil være med å løfte fortellingen om det å være kven inn i framtiden.

Yhtheys er Kvääniteatteri sin satsing på arenabygging, nettverksbygging og talentutvikling for kvenske kunstnere. Vi utvikler nå et talentprogram i 3 steg: 1) Barn i grunnskolealder, 2) Ungdom videregående og 3) Unge etablerte scenekunstnere. 

For barn i grunnskolealder tilbyr vi Ystävät-metodikken, der våre instruktører drar ut og samskaper forestillinger med barn. Deltakerne får prøve ut alle sider ved teatervirksomhet. De får stå på scenen, de får oppleve egne tekster framført – at deres stemme blir hørt. Ystävät bidrar til å skape interesse for teaterkunst og kartlegge unge talenter.

Utover vinteren 2021 vil vi sammen med Nord-Troms videregående skole se på muligheten for et desentralisert teatertilbud tilbud. Vi ser på et opplegg som er samlingsbasert og som kan tilbys elever fra hele regionen. Også for ungdom er vårt mål å skape interesse for teaterkunst, og her forsterkes vårt ønske om å fange opp talenter som kan loses videre inn i utdanning og teaterbransje.

I tillegg jobber vi med en mentorordning for unge, kvenske scenekunstnere. Vi ønsker å knytte de til oss gjennom kortere og lengre engasjementer i teateret, og vi jobber med et mentorprogram.

Talentutviklingstiltakene støttes også av Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune, Tornedalsrådet. Stor takk til SNN Samfunnsløftet!

Mer Aijankohthainen / Aktuelt

 • Aktuelt
 • Arena

Ledig stilling som produksjonsleder/ inspisient

 • Aktuelt

Gjenbruk på teaterturné

 • Aktuelt

Refleksjoner etter ett-årsdagen!

 • Aktuelt

Kvääniteatteri er stiftet som eget selskap!

 • Forestillinger

Billettene til urpremieren er lagt ut!

 • Aktuelt
 • Amatør

Kyläpeli 2022 arrangeres 11.-13. august

 • Aktuelt

Oppstart av EU-prosjekt

 • Aktuelt

Hva tar vi med oss fra møtet med KUD?

 • Arena

Klart for innmelding til kvääniteatteri.no!

 • Aktuelt

Tilskudd fra Unesco til språkprosjekt

 • Forestillinger

Hva er den kvenske rytmen?

 • Arena

Teatersjefen takker alle som deltok!

 • Aktuelt

Samarbeidsavtale med Samovarteateret

 • Barn

Ny barneforestilling i Vadsø

 • Amatør

Takk til dere som bidro til Kyläpeli 2021!

 • Aktuelt

Med Kvääniteatteri til Helsingfors

 • Forestillinger

Sceneteksten tar form

 • Arena

Samfunnsløftet støtter kvenske talenter!

 • Arena

Digital arena for kvenske kunstnere